צרו קשר

ראש החוג: פרופ' דני אטאס  
daniel.attas@mail.huji.ac.il
 
יועצת תואר ראשון: ד"ר שרון קרישק 
sharon.krishek@mail.huji.ac.il
 
יועץ תואר שני: ד"ר נלי טאלר 
naly.thaler@mail.huji.ac.il
 
מזכירת החוג: לימור אילון
limorp@savion.huji.ac.il 
טלפון 02-5883759, פקס 02-5883572
שעות קבלה: יום א' 11:30-14:30, ימים ב'-ה' 10:00-13:00 
חדר 4606 הפקולטה למדעי הרוח
 

הצטרפות לרשימת התפוצה של החוג כאן 

 

 

 

Table of Contents

טפסים

פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

  • בקשה פנייה כללית
  • בקשה להיבחן במועד מיוחד
  • בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר התאריך 31.12
  • בקשה להכרה בקורסים

ניתן לגשת לטפסים בקישור, כאן

 

טפסים נוספים 

  • טופס ערעור על בחינה, כאן
  • טופס הגשת עבודה באיחור עד לתאריך 31.12 (אישור מרצה וראש החוג), כאן
  • בקשה להכרה בקורסים קודמים כקורסי "אבני פינה", כאן