טפסים

טפסי ועדת ההוראה

* ועדת הוראה – בקשה פנייה כללית, כאן

* ועדת הוראה – בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר 31.12, כאן

* ועדת הוראה – בקשה להכרה בקורסים, כאן

* ועדת הוראה – חילופי סטודנטים, כאן

* ועדת הוראה – בקשה להיבחן במועד מיוחד, כאן

 

טופס ערעור, כאן