טפסים

פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

  • בקשה פנייה כללית
  • בקשה להיבחן במועד מיוחד
  • בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר התאריך 31.12
  • בקשה להכרה בקורסים

ניתן לגשת לטפסים בקישור, כאן

 

טפסים נוספים 

  • טופס ערעור על בחינה, כאן
  • טופס הגשת עבודה באיחור עד לתאריך 31.12 (אישור מרצה וראש החוג), כאן
  • בקשה להכרה בקורסים קודמים כקורסי "אבני פינה", כאן