Table of Contents

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר נלי טאלר
 
יועץ תואר ראשון: פרופ' דוד אנוך
 
יועץ תואר שני: ד"ר אהרן סיגל
 
רכזת החוג: לימור אילון
limorp@savion.huji.ac.il 
טלפון 02-5883759, פקס 02-5883572
שעות קבלה: יום א' 11:30-14:30, ימים ב'-ה' 10:00-13:00 
חדר 4606 הפקולטה למדעי הרוח

 

 

 

על אודות

החוג לפילוסופיה קיים באוניברסיטה העברית מאז הקמתה, בשנת 1925, וכבר מאז מקיים החוג תכניות לימודים לבוגר או תואר ראשון (B.A), למוסמך (M.A.) ולדוקטורט (Ph.D.) עם הסגל הבכיר החוג נמנים טובי/ות הפילוסופים/ות בישראל, בוגרי מחלקות מצוינות בפילוסופיה מארצות הברית, אנגליה, ואירופה, וגם, כמובן, מי שסיימו את לימודיהם באוניברסיטה העברית.

מטרת תכנית הלימודים לתואר ראשון – אותה אפשר לשלב עם לימוד תואר בתחום נוסף, בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטות אחרות – להקנות לתלמיד/ה יכולות אנליטיות מחשבתיות בסיסיות, היכרות ראשונה עם אופן הדיון הפילוסופי ועם שאלות, עמדות, וטיעונים פילוסופיים מרכזיים, ועם טקסטים והוגים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה. התכנית מורכבת מקורסי חובה מובנים בתחומי הליבה של הפילוסופיה (המערבית) – הן תכנית, הן היסטורית, ומקורסי בחירה וסמינריונים שמאפשרים הרחבה בתחומים ממוקדים יותר, ופיתוח יכולת העשייה הפילוסופית – הן פסיבית, הן אקטיבית (בדרך של כתיבה) של התלמיד/ה.

התואר השני הוא כבר תואר מחקרי. תואר זה מניח הצלחה בלימודי התואר הראשון, ולכן שהבסיס לעיסוק פילוסופי רציני כבר מצוי אצל התלמיד/ה. במסגרת לימודי התואר השני יכול/ה התלמיד/ה לקחת קורסים וסמינרים מתקדמים יותר, להעמיק חקר בתחומים המרכזיים בהם הוא מתעניין, ולהתכונן – אם רצונו/ה בכך – ללימודים לדוקטורט. מטרת הלימודים לדוקטורט היא, כמובן, להכשיר חוקרים/ות בפילוסופיה. מי שמסיימים/ות בהצלחה את לימודי הדוקטורט בשלים השתלב בקריירה אקדמית (אם רצונם/ן בכך), שמורכבת בעיקר מהוראה וכתיבה פילוסופית ברמות הגבוהות ביותר.

החוג לפילוסופיה מקיים קשרים הדוקים עם יחידות אחרות בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, וברחבי האוניברסיטה גם באופן רחב יותר. קשרים אלה מאפשרים לתלמידי/ות החוג להפיק תועלת גם מהסביבה האינטלקטואלית הרחבה יותר באוניברסיטה העברית. על ההיסטוריה המרתקת של החוג תוכלו לקרוא מעט כאן.