תואר מוסמך

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר נלי טאלר
 
יועץ תואר ראשון: פרופ' דוד אנוך
 
יועץ תואר שני: ד"ר אהרן סיגל
 
רכזת החוג: לימור אילון
limorp@savion.huji.ac.il 
טלפון 02-5883759, פקס 02-5883572
שעות קבלה: יום א' 11:30-14:30, ימים ב'-ה' 10:00-13:00 
חדר 4606 הפקולטה למדעי הרוח

 

 

 

החוג לפילוסופיה - תוכנית לימודים תואר מוסמך עד תשפ"ב 

לימודי המוסמך בפילוסופיה באים להרחיב ולהעמיק את לימודי הבוגר מבחינה שיטתית והיסטורית, לשכלל את כלי הניתוח והמחקר שבידי התלמידים ולאפשר להם התמחות בנושאים שעוררו בהם עניין. הלימודים מתנהלים רובם ככולם במסגרת סמינריונית. בתקופת הלימודים ייפגשו התלמידים מדי פעם עם פילוסופים אורחים מחו"ל שייקחו חלק בהוראה בחוג.

הלימודים למוסמך מתנהלים בשני מסלולים

1. מחקרי (מסלול א') - תנאי הקבלה ממוצע 85 בלימודי הבוגר

2. לא מחקרי (מסלול ב') - תנאי קבלה ממוצע 80 בלימודי הובגר

רשימת קורסים

לרשימת הקורסים במסלול המוסמך המחקרי לחצו כאן

לרשימת הקורסים במסלול הלא מחקרי לחצו כאן

___________________________________________________________________________________________

כללים ונהלים, תשפ"א (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של פילוסופיה.

 

החוג לפילוסופיה - תוכנית לימודים תואר מוסמך מתשפ"ג (2022-2023) 

משך הלימודים:

משך הלימודים לקראת תואר מוסמך כפי שנקבע בתקנון נהלי הוראה ולימודים באוניברסיטה הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים) ולכן, אנו ממליצים לך לתכנן מראש את לימודיך כך שיעמוד בלוח הזמנים כנדרש.

תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני ארבע שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

 

מעבר בין מסלולים:

סטודנטים שהתקבלו למסלול המחקרי -

המשך הלימודים במסלול המחקרי מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר המוסמך, סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

 

סטודנטים שהתקבלו למסלול העיוני

מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר המוסמך, ובתנאי של רישום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) בממוצע 90 ומעלה, טופס הצעת מחקר חתום ושפת מחקר ברמת מתחילים/רשימת קורסי עזר בהיקף 8 נ"ז המאושרים ע"י המנחה.

 

מבנה הלימודים:

בשני המסלולים, היקף הלימודים הוא 36 נ"ז, להלן פירוט הנ"ז לפי המסלולים:

 

המסלול המחקרי 34 - 36 נ"ז קורסים

24 – 26 נ"ז  לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו:

  • קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ מ"א ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.
  • קורסים מתואר בוגר: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים, המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
  • כתיבת עבודה סמינריונית: העבודה תכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד.

 

8 נ"ז שפת מחקר ברמת מתקדמים / קורסי מיומנויות

  • שפת מחקר ברמת מתקדמים: לשקלול לתואר יוכרו 8 נ"ז של רמת מתקדמים.

אם סטודנט למד שפת מחקר במסגרת התואר הראשון, יהיה עליו להשלים 8 נ"ז קורסים עיוניים או מתודולוגיים על פי המלצת המנחה.

  • קורסי מיומנויות (עזר): 8 נ"ז לשקלול לתואר. 6 נ"ז קורסים ברמת מוסמך או בוגר, על פי המלצת המנחה + 2 נ"ז של קורס במדעי הרוח הדיגיטליים.

*תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.

 

2 נ"ז קורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים

2 נ"ז בחינת גמר

_______________________________________________________________________________

סה"כ 36 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית והגשת תיזה

 

 

המסלול העיוני 32 - 34 נ"ז קורסים

32 - 34 נ"ז לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו:

  • קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ מ"א ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.
  • קורסים מתואר בוגר: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 8 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים, המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
  • כתיבת שתי עבודות סמינריוניות: ככלל, העבודות תכתבנה בקורסים המוגדרים סמינר מוסמך במסגרת החוג. באישור יועץ המוסמך,  ניתן להגיש עבודה סמינריונית אחת מבין השתיים בתוך החוג ועבודה סמינריונית שנייה מחוץ לחוג. לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

2 נ"ז קורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים

________________________________________________________________________________

סה"כ 36 נ"ז + כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות

 

 

קביעת ציון סופי לתואר:

 

המסלול המחקרי

קורסים בהיקף של 36 נ"ז- 35% - 50% (כולל קורסים עיוניים, שפת מחקר ברמת מתקדמים או קורסי עזר, קורס במדעי הרוח הדיגיטליים)

עבודה סמינריונית: 15%

בחינה מסכמת (קיום בחינה נתון להחלטת החוג): 0%- 15%

עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (תיזה): 35%

100% ציון סופי

 

המסלול העיוני

קורסים בהיקף של 36 נ"ז – 45%- 60%

עבודה סמינריונית 1: 20%

עבודה סמינריונית 2: 20%

בחינה מסכמת (קיום בחינה נתון להחלטת החוג): 0%- 15%

100% ציון סופי

 

לתכנון נכון של מהלך הלימודים, וכדי לסיים אותם בזמן, יש לפנות לד"ר אהרן סיגל, יועץ המוסמך של החוג לפילוסופיה בתחילת שנת הלימודים.

 

איך נרשמים והסבר על ההרשמה, בקישור כאן