לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Upcoming Events

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר נלי טאלר
 
יועצת תואר ראשון: ד"ר שרון קרישק 
sharon.krishek@mail.huji.ac.il
 
יועץ תואר שני: ד"ר אהרן סיגל
 
רכזת החוג: לימור אילון
limorp@savion.huji.ac.il 
טלפון 02-5883759, פקס 02-5883572
שעות קבלה: יום א' 11:30-14:30, ימים ב'-ה' 10:00-13:00 
חדר 4606 הפקולטה למדעי הרוח

 

 

 

ברכות חמות לד"ר טל גלעדי על סיום עבודת הדוקטורט

30 מרץ, 2022
טל גלעדי

 

 

 

 

הרשות לתלמידי מחקר אישרה את עבודת הדוקטורט של חברנו, ד"ר טל גלעדי, אשר כתב תחת הנחייתם של פרופ׳ דינה אמונדס מהאוניברסיטה החופשית בברלין וד"ר מיכאל רובק את עבודת הדוקטורט, שכותרתה 'אמת וסופיות: הפילוסופיה של הגל בדבר סופיות הקבועה מושגית'

ברכות חמות לטל ולבני משפחתו, וגם לדינה ומיכאל. בשעה טובה ובהצלחה בהמשך הדרך!

להלן התקציר - אמת וסופיות: הפילוסופיה של הגל בדבר סופיות הקבועה מושגית

ראשיתה של עבודת הדוקטור היא רקונסטרוקציה של כמה עקרונות שעומדים ביסוד עמדותיו של הגל במטאפיזיקה. חלקה השני מדגים את השלכות אימוצם של העקרונות המטאפיזיים האלו בכל האמור בפילוסופיה הפוליטית של הגל. החוט המקשר בין שני חלקי העבודה היא הטענה הבאה: עמדותיו של הגל במטאפיזיקה, וליתר דיוק עמדותיו בנושא סופיות הקיום, הובילו אותו לאמץ עמדה פסימית יחסית במגוון שאלות בפילוסופיה פוליטית. עיקרה של עבודת הדוקטור הוא ניסיון להגן על טענה זו. בתור אידאליסט, הגל ראה באידאות את היסוד הראשון של המציאות האמפירית. מסורתית, אידאליסטים כגון אפלטון או אקווינס חשבו על אידאות כעל דבר-מה מושלם. על המציאות האמפירית, לעומת זאת, הם חשבו כעל דבר-מה פגום. לפיכך, הפגמים במציאות האמפירית נחשבו בעיניהם כתוצאה של התממשות חומרית בלתי-מושלמת של מה שהוא מושלם כשלעצמו. בעבודת הדוקטור, אני מראה שקיימות ראיות חזקות לכך שהגל החזיק בתפיסה אחרת. עבור הגל, חלק מהאידאות – אידאות שהוא מכנה "צורות של הסופי" – בלתי-מושלמות בעצמן. לפיכך, עבור הגל, המציאות האמפירית אינה פגומה רק מפני שהיא נופלת מהאידאות או אינה עומדת בזיקה נכונה אליהן, אלא גם מפני שהיא דומה ומתאימה להן. תפיסה מטאפיזית זו של הגל – יש לה השלכות בכל האמור בפילוסופיה הפוליטית שלו. מסורתית, אידאליסטים גרסו כי הרעות והליקויים של החיים הפוליטיים הם תוצאה של אי-שלמות אנושית. חיים פוליטיים הרמוניים, כמו צורה של מעגל מושלם, נחשבו בעיניהם אפשרות לוגית שלא ניתן לממשה מעשית בשל מגבלות אנושיות. חוקרים רבים ייחסו עמדה זו להגל. אך אני טוען כי הגל ראה בפשע, עוני ומלחמה רעות וליקויים החקוקים באידאה של חיי החברה. מפני שחלק מהרעות ומהליקויים של החיים הפוליטיים מצויים כבר באידאה של החיים הפוליטיים, דיסהרמוניה אינה רק הכרח מעשי או אנושי אלא הכרח לוגי או מטאפיזי. יסודה של הפסימיות היחסית של הגל, לפיכך, נמצאת כבר במטאפיזיקה האידאליסטית שלו.