צרו קשר

ראש החוג: פרופ' דני אטאס  
daniel.attas@mail.huji.ac.il
 
יועצת תואר ראשון: ד"ר שרון קרישק 
sharon.krishek@mail.huji.ac.il
 
יועץ תואר שני: ד"ר נלי טאלר 
naly.thaler@mail.huji.ac.il
 
מזכירת החוג: לימור אילון
limorp@savion.huji.ac.il 
טלפון 02-5883759, פקס 02-5883572
שעות קבלה: יום א' 11:30-14:30, ימים ב'-ה' 10:00-13:00 
חדר 4606 הפקולטה למדעי הרוח
 

הצטרפות לרשימת התפוצה של החוג כאן 

 

 

 

Table of Contents

לימודי השלמה לתואר מוסמך בפילוסופיה - תש"פ (2020)

 

השלמות לקראת תואר מוסמך בפילוסופיה - תש"פ (2020)

שם הקורס

סמסטר

היקף נ"ז

שנת הלימודים בה נלמד הקורס

15101 מבוא לתורת ההגיון + תרגול

שנתי

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15020 תולדות הפילוסופיה החדשה + תרגול

סמ א

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית – חלק א'

סמ א

2 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15200 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית – חלק ב'

סמ ב

2 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15104+15115 תולדות הפילוסופיה היוונית + תרגול

סמ ב

4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

אחד מקורס היסוד הבאים:

15040 מבוא לאקזיסטנציאליזם

15300 מבוא לפילוסופיה של המדע

15034 מבוא לפילוסופיה של הנפש

15030 לפילוסופיה יוונית המשך

15018 מבוא למטפיסיקה

15211 המאה ה-20: זרמים בפילוסופיה אנאליטית

 

לפי בחירה

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 קורס סמינר + כתיבת עבודה סמינריונית

לפי בחירה

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

סה"כ נ"ז

 

24-28 נ"ז

 

 
 

תנאי מעבר לתואר מוסמך

  1. המעבר לתואר מוסמך הינו על תנאי, עד להשלמת קורסי ההשלמות בשנה א' בתואר המוסמך.
  2. בכל קורס דרוש ציון לפחות 60.
  3. נדרש ממוצע משוקלל 80 לפחות כדי להתקבל למסלול הלא-מחקרי.
  4. נדרש ממוצע משוקלל 85 לפחות כדי להתקבל למסלול המחקרי.