לימודי השלמה לתואר מוסמך בפילוסופיה - תשע"ח

 

 

השלמות לקראת תואר מוסמך בפילוסופיה - תשע"ח

שם הקורס

היקף

מתי לומדים?

15101 מבוא לתורת ההיגיון + תרגול

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15104 תולדות הפילוסופיה היוונית + 15115 תרגול

4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית

4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15020 תולדות הפילוסופיה החדשה + תרגול

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 קורס יסוד

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 סמינר + כתיבת עבודה סמינריונית

2-4 נ"ז

שנת השלמה / שנה א' מוסמך

סה"כ נ"ז

24-28 נ"ז

 

 

 

תנאי מעבר לתואר מוסמך

  1. המעבר לתואר מוסמך הינו על תנאי, עד להשלמת קורסי ההשלמות בשנה א' בתואר המוסמך.
  2. בכל קורס דרוש ציון לפחות 60.
  3. נדרש ממוצע משוקלל 80 לפחות כדי להתקבל למסלול הלא-מחקרי.
  4. נדרש ממוצע משוקלל 85 לפחות כדי להתקבל למסלול המחקרי.