ליאור הולצר

אתמול בבוקר נפטר בשיבה טובה ממחלת הקורונה איש מאוד חכם, פרופסור לפילוסופיה של המתמטיקה ושל המדעים - מרק שטיינר. זכיתי ללמוד אצלו מספר שנים כחלק מלימודי התואר השני שלי במחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית. זכור לי שהיינו יושבים ומתדיינים שעות כל גבי שעות על החשיבות להמציא מערכת סמלים משותפת לכל בני האדם כדרך לעבור את המחיצות התרבותיות בין חברה לחברה ולהגיע לשפה בינלאומית שווה לכולם - היא שפת המתמטיקה. עדיין זכור לי כיצד התעקשתי לומר לו, ביהירותי הצעירה, שגם בספרות הקבלה של המאה ה16 - 17 התיאולוגיה הנטורליסטית הלוריאנית ביקשה לקבוע חוקיות קבועה לאופני הפעולה של אלהים בעולם* באמצעות שימוש בשפת הסמל המיתי הזוהרי להעביר תוכן מורכב בעל מסומל של מודלים של פיזיקה מתקדמת. בהיותו איש 'דתי' הוא חלק על כל דברי מטעמים של הנחות יסוד מוקדמות על ספרות הקבלה. כנראה אכן הוא היה יותר 'ליטאי' הביטואלי מאשר 'דתי' במובן הצר והסקטוריאלי של המילה.

למדתי אצלו גם את ספריהם של דוד היום ושל ג'ון לוק אשר להגותם הקדיש חלק גדול ממרצו וזמנו על פני חלד. לא רק זאת, אלא הייתי התלמיד היחידי בסמינר הזה. לי זה היה מרתק ואכן למדתי ממנו הרבה מאוד. פעם אחת נכנסתי באיחור של 5 דקות וראיתי שהוא התחיל את ההרצאה כבר בלעדי. כאשר ביקשתי אם יוכל לחזור על הדברים הקודמים הוא הסביר לי שהייתי צריך להגיע בזמן. כך היה מרק שטיינר, גאון חסר פשרות ומובן למעטים. אשרי שזכיתי להיות אחד מאותם מעטים. יהיה זכרו ברוך.

-----

*קרי, השאלה המרכזית איננה 'מהו אלהים?' אלא השאלה המרכזית היא 'באמצעות איזה מנגנון קבוע אלהים שולט בעולמו? וכמובן שהוא עצמו מחויב אל המנגנון הזה.' מכאן, כיצד ניתן לדבר בצורה מדויקת על חוקיות מתמדת בין האובייקטים השונים שתקפה בכל מקום בכל מצב ובכל תרבות.

 

מתוך פוסט בחשבון הפייסבוק האישי של ליאור: https://www.facebook.com/leor.holzer.9/posts/3150831794961112

mark