תואר בוגר

החוג לפילוסופיה - תוכנית לימודים תואר בוגר

 

 שנה א'

מטרתם של לימודי הפילוסופיה בשנה א הם להקנות לתלמידים/ות את הכלים המרכזיים ואת ההיכרות הראשונית עם תחומים מרכזיים ומסורות מרכזיות בפילוסופיה. המבואות שנכללים שלימודי שנה א כוללים מבואות מתודולוגיים (חשיבה ביקורתית, תורת ההגיון (לוגיקה), וכן קריאה ביקורתית (קורס שנועד להקנות הרגלים של קריאה וכתיבה פילוסופיים); מבוא היסטורי (לפילוסופיה יוונית), מבוא נושאי (אתיקה ופילוסופיה פוליטית), וכן את הקורס "בעיות מרכזיות בפילוסופיה", שמהווה סקירה ראשונית ומבואית של מספר נושאים פילוסופיים מרכזיים.

שנה ב'

מטרתם של הלימודים בשנה ב הוא להשלים את ההשכלה המבואית, ולאפשר לתלמיד/ה להתחיל להעמיק ולפתח התמחות בתחומי העניין שלו/ה. בשנה ב מועבר המבוא היסטורי המרכזי השני בחוג (מבוא לפילוסופיה חדשה), התלמידים/ות נדרשים לקחת קורס שיטתי (מתוך מבחר שכולל בדרך כלל קורסים בתורת ההכרה, במטפיזיקה, בפילוסופיה של ה mind, באסתטיקה, בפילוסופיה של המדע, וכדומה) וקורס היסטורי נוסף (קורס המשך בפילוסופיה יוונית, קורסים שונים בפילוסופיה אירופית של העת החדשה); כן יכולים/ות התלמידים/ות לקחת מספר קורסי בחירה וסמינרים.

שנה ג'

בשנה ג לוקחים/ות התלמידים/ות קורסי בחירה וסמינרים נוספים להשלמת התואר. זהו השלב שבו יכולים/ות התלמידים/ות להעמיק חקר – וגם לכתוב עבודה פילוסופית רצינית יותר – בתחום או בתחומים בהם הם/ן מתעניינים/ות במיוחד. 

___________________________________________________________________________________________

 • לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן
 • רשימת הקורסים במסלולים נוספים ניתן לנווט למסלול המתאים באמצעות "עבור מסלולבקישור.
 • כללים ונהלים, תש"ף (PDF)
 • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של פילוסופיה.

טפסים

פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

 • בקשה פנייה כללית
 • בקשה להיבחן במועד מיוחד
 • בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר התאריך 31.12
 • בקשה להכרה בקורסים

ניתן לגשת לטפסים בקישור, כאן

 

טפסים נוספים 

 • טופס ערעור על בחינה, כאן
 • טופס הגשת עבודה באיחור עד לתאריך 31.12 (אישור מרצה וראש החוג), כאן
 • בקשה להכרה בקורסים קודמים כקורסי "אבני פינה", כאן