תוכניות לימודים

תואר בוגר

מטרת תכנית הלימודים לתואר בוגר – אותה אפשר לשלב עם לימוד תואר בתחום נוסף, בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטות אחרות – להקנות לתלמיד/ה יכולות אנליטיות ומחשבתיות בסיסיות, היכרות ראשונה עם אופן הדיון הפילוסופי ועם שאלות, עמדות, וטיעונים פילוסופיים מרכזיים, ועם טקסטים והוגים מרכזיים בתולדות הפילוסופיה. התכנית מורכבת מקורסי חובה מובנים בתחומי הליבה של הפילוסופיה (המערבית) – הן תכנית, הן היסטורית, ומקורסי בחירה וסמינריונים שמאפשרים הרחבה בתחומים ממוקדים יותר, ופיתוח יכולת העשייה הפילוסופית – הן פסיבית, הן אקטיבית (בדרך של כתיבה) של התלמיד/ה. למידע נוסף לחץ כאן

תואר מוסמך

ככלל, תואר מוסמך בחוג לפילוסופיה הוא תואר מחקרי. תואר זה מניח הצלחה בלימודי התואר הראשון, ולכן שהבסיס לעיסוק פילוסופי רציני כבר מצוי אצל התלמיד/ה. במסגרת לימודי התואר השני יכול/ה התלמיד/ה לקחת קורסים וסמינרים מתקדמים יותר, להרחיב את השכלתו/ה הפילוסופית, להעמיק חקר בתחומים המרכזיים בהם הוא מתעניין, ולהתכונן – אם רצונו/ה בכך – ללימודים לדוקטורט. למידע נוסף לחץ כאן

תואר בוגר

החוג לפילוסופיה - תוכנית לימודים תואר בוגר

 

 שנה א'

מטרתם של לימודי הפילוסופיה בשנה א הם להקנות לתלמידים/ות את הכלים המרכזיים ואת ההיכרות הראשונית עם תחומים מרכזיים ומסורות מרכזיות בפילוסופיה. המבואות שנכללים שלימודי שנה א כוללים מבואות מתודולוגיים (חשיבה ביקורתית, תורת ההגיון (לוגיקה), וכן קריאה ביקורתית (קורס שנועד להקנות הרגלים של קריאה וכתיבה פילוסופיים); מבוא היסטורי (לפילוסופיה יוונית), מבוא נושאי (אתיקה ופילוסופיה פוליטית), וכן את הקורס "בעיות מרכזיות בפילוסופיה", שמהווה סקירה ראשונית ומבואית של מספר נושאים פילוסופיים מרכזיים.

שנה ב'

מטרתם של הלימודים בשנה ב הוא להשלים את ההשכלה המבואית, ולאפשר לתלמיד/ה להתחיל להעמיק ולפתח התמחות בתחומי העניין שלו/ה. בשנה ב מועבר המבוא היסטורי המרכזי השני בחוג (מבוא לפילוסופיה חדשה), התלמידים/ות נדרשים לקחת קורס שיטתי (מתוך מבחר שכולל בדרך כלל קורסים בתורת ההכרה, במטפיזיקה, בפילוסופיה של ה mind, באסתטיקה, בפילוסופיה של המדע, וכדומה) וקורס היסטורי נוסף (קורס המשך בפילוסופיה יוונית, קורסים שונים בפילוסופיה אירופית של העת החדשה); כן יכולים/ות התלמידים/ות לקחת מספר קורסי בחירה וסמינרים.

שנה ג'

בשנה ג לוקחים/ות התלמידים/ות קורסי בחירה וסמינרים נוספים להשלמת התואר. זהו השלב שבו יכולים/ות התלמידים/ות להעמיק חקר – וגם לכתוב עבודה פילוסופית רצינית יותר – בתחום או בתחומים בהם הם/ן מתעניינים/ות במיוחד. 

___________________________________________________________________________________________

 • לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן
 • רשימת הקורסים במסלולים נוספים ניתן לנווט למסלול המתאים באמצעות "עבור מסלולבקישור.
 • כללים ונהלים, תש"ף (PDF)
 • קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של פילוסופיה.

טפסים

פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

 • בקשה פנייה כללית
 • בקשה להיבחן במועד מיוחד
 • בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר התאריך 31.12
 • בקשה להכרה בקורסים

ניתן לגשת לטפסים בקישור, כאן

 

טפסים נוספים 

 • טופס ערעור על בחינה, כאן
 • טופס הגשת עבודה באיחור עד לתאריך 31.12 (אישור מרצה וראש החוג), כאן
 • בקשה להכרה בקורסים קודמים כקורסי "אבני פינה", כאן

 

 

תואר מוסמך

החוג לפילוסופיה - תוכנית לימודים תואר מוסמך

 לימודי המוסמך בפילוסופיה באים להרחיב ולהעמיק את לימודי הבוגר מבחינה שיטתית והיסטורית, לשכלל את כלי הניתוח והמחקר שבידי התלמידים ולאפשר להם התמחות בנושאים שעוררו בהם עניין. הלימודים מתנהלים רובם ככולם במסגרת סמינריונית. בתקופת הלימודים ייפגשו התלמידים מדי פעם עם פילוסופים אורחים מחו"ל שייקחו חלק בהוראה בחוג.

הלימודים למוסמך מתנהלים בשני מסלולים

1. מחקרי (מסלול א') - תנאי הקבלה ממוצע 85 בלימודי הבוגר

2. לא מחקרי (מסלול ב') - תנאי קבלה ממוצע 80 בלימודי הובגר

 

רשימת קורסים

לרשימת הקורסים במסלול המוסמך המחקרי לחצו כאן

לרשימת הקורסים במסלול הלא מחקרי לחצו כאן

 

___________________________________________________________________________________________

כללים ונהלים, תשפ"א (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של פילוסופיה.

 להרשמה >
לפרטים נוספים >

 


 

 

 

טפסים

פנייה לוועדת ההוראה

ועדת ההוראה היא הגוף המטפל בבקשות של סטודנטים, אשר חורגות מהכללים הכתובים בתכניות הלימודים ובסדרי ההוראה בפקולטה. הפניות לוועדת ההוראה מבוצעות באמצעות טופס מקוון.

שימו לב: תשובות הוועדה ניתנות תוך כעשרה ימי עבודה לדוא"ל האוניברסיטאי של הסטודנטים. רק פניות אליהן מצורפים כל המסמכים הנדרשים מטופלות. לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלן ועדת הוראה בכתובת: teach_committee@savion.huji.ac.il

רשימת הטפסים

 • בקשה פנייה כללית
 • בקשה להיבחן במועד מיוחד
 • בקשה להגשת עבודה באיחור לאחר התאריך 31.12
 • בקשה להכרה בקורסים

ניתן לגשת לטפסים בקישור, כאן

 

טפסים נוספים 

 • טופס בחינת גמר למוסמך, כאן
 • טופס הצעת מחקר, כאן
 • טופס בקשה להגשת עבודה באיחור עד לתאריך 31.12, כאן
 • טופס בקשה לאחסון והפשרת קורסים, כאן (יש לשלוח טופס זה עם חתימה בכתב יד לרכזת המוסמך, מיכל שבו במייל michalbro@savion.huji.ac.il)

לימודי השלמה לתואר מוסמך בפילוסופיה - תש"פ (2020)

 

השלמות לקראת תואר מוסמך בפילוסופיה - תש"פ (2020)

שם הקורס

סמסטר

היקף נ"ז

שנת הלימודים בה נלמד הקורס

15101 מבוא לתורת ההגיון + תרגול

שנתי

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15020 תולדות הפילוסופיה החדשה + תרגול

סמ א

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית – חלק א'

סמ א

2 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15200 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית – חלק ב'

סמ ב

2 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15104+15115 תולדות הפילוסופיה היוונית + תרגול

סמ ב

4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

אחד מקורס היסוד הבאים:

15040 מבוא לאקזיסטנציאליזם

15300 מבוא לפילוסופיה של המדע

15034 מבוא לפילוסופיה של הנפש

15030 לפילוסופיה יוונית המשך

15018 מבוא למטפיסיקה

15211 המאה ה-20: זרמים בפילוסופיה אנאליטית

 

לפי בחירה

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 קורס סמינר + כתיבת עבודה סמינריונית

לפי בחירה

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

סה"כ נ"ז

 

24-28 נ"ז

 

 
 

תנאי מעבר לתואר מוסמך

 1. המעבר לתואר מוסמך הינו על תנאי, עד להשלמת קורסי ההשלמות בשנה א' בתואר המוסמך.
 2. בכל קורס דרוש ציון לפחות 60.
 3. נדרש ממוצע משוקלל 80 לפחות כדי להתקבל למסלול הלא-מחקרי.
 4. נדרש ממוצע משוקלל 85 לפחות כדי להתקבל למסלול המחקרי.

 

 

לימודי השלמה לתואר מוסמך בפילוסופיה - תשע"ט

השלמות לקראת תואר מוסמך בפילוסופיה - תשע"ט

 

שם הקורס

היקף

מתי לומדים?

15101 מבוא לתורת ההיגיון + תרגול

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15104+15115 תולדות הפילוסופיה היוונית + תרגול

4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית - חלק א'

2 נ"ז  שנת השלמה לתואר מוסמך

15200 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית - חלק ב'

2 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

15020 תולדות הפילוסופיה החדשה + תרגול

6 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 קורס יסוד

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

00000 סמינר + כתיבת עבודה סמינריונית

2-4 נ"ז

שנת השלמה לתואר מוסמך

סה"כ נ"ז

25-29 נ"ז

 

 

 

תנאי מעבר לתואר מוסמך

א.       המעבר לתואר מוסמך הינו על תנאי, עד להשלמת קורסי ההשלמות בשנה א' בתואר המוסמך.

ב.        בכל קורס דרוש ציון לפחות 80.

ג.         נדרש ממוצע משוקלל 80 לפחות כדי להתקבל למסלול הלא-מחקרי.

ד.        נדרש ממוצע משוקלל 85 לפחות כדי להתקבל למסלול המחקרי.

 

מעבר למסלול מחקרי

 

להלן טופס טיפול בבקשות לעבור למסלול המחקרי בתואר מוסמך, ניתן ללחוץ כאן כדי להגיע לטופס.

שם הטופס "בקשה למעבר למסלול המחקרי בתואר מוסמך" הוא נמצא גם באתר הפקולטה למדעי הרוח, תחת "שירות לסטודנט" -> "טפסים ומסמכים".

לידיעתכם/ן, מקרים חריגים בהם הסטודנטים/ות אינם/ן עומדים/ות בקריטריונים (מצוינים בטופס עצמו), צריכים/ות לפנות לוועדת ההוראה.

 

נהלי בחינת גמר למוסמך

בחינת הגמר למוסמך

 

1. נושא הבחינה הוא על חומר רקע לעבודת הגמר (משהו רחב ומקיף יותר שבתחומו נכתבת העבודה) והוא יקבע על ידי  מנחה עבודת הגמר בתאום עם מורה נוספ/ת שיוכל להיות בודק לבחינה, והתלמיד/ה.

 

2. מנחה עבודת הגמר והמורה הנוסף יקבעו את ביבליוגרפית הבחינה מועד הבחינה, לניסוח השאלון, לקריאת הבחינה ולהערכתה.

 

3. היקף הביבליוגרפיה כ-20 מאמרים/פרקים או ספר במקום חלק מהמאמרים, ובהיקף כולל של 400-500 עמודים.

 

4. את הרשימה הביבליוגרפית + שמות שני הבודקים + מועד הבחינה, יש להעביר למזכירת החוג לפילוסופיה, לימור אילון (במייל limorp@savion.huji.ac.il) על גבי הטופס מיד כשאלה נקבעים.

 

5. הבחינה תיערך במתכונת של בחינת בית למשך 36 שעות (לדוגמא משעה 9:00 בבוקר עד למחרת בשעה 21:00 בערב),  מזכירת החוג תעביר את השאלון במייל לתלמיד/ה, ותקבל את התשובה במייל בתוך פרק זמן זה.

 

6. כדי ליצור זכאות לסגירת תואר, ציוני הבחינה צריכים להימסר באותו החודש של הגשת התזה.

בהצלחה!

 

 

עבודת גמר למוסמך (תזה)

נוהל הגשת עבודה סמינריונית מחקרית (תזה) בפקולטה למדעי הרוח בקבצים הבאים:

תזה לפני הגשה + טופס תכנית עבודה לקראת התזה

הגשת התזה